Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.11.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zarządzenie nr 0050.109.2023 Wójta Gminy Rybczewice w sprawie określenia form i zakresu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Rybczewice w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rybczewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.

TRYB MAŁYCH ZLECEŃ

Metryka strony:

Osoba publikująca: Marcin Kucharski
Data publikacji: 21.11.2022
Autor dokumentu: Marcin Kucharski
Dokument z dnia: 05.06.2019
Dokument oglądany razy: 1 133

Biuletyn wspomagany: Systemem Zarządzania Treści SmodBIP
Projekt i wykonanie: Robert Słowikowski