Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Petycje złożone do Rady Gminy Rybczewice

 Przedmiot petycji Skan petycji

Imię i nazwisko
podmiotu wnoszącego petycję w przypadku wyrażenia zgody,
o której mowa w art. 4 ustawy o petycjach:

Przebieg postępowania Termin udzielenia odpowiedzi
Petycja w interesie publicznym Radca prawny Konrad Cezary Łakomy
w trakcie realizacji zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenie
petycji
Odpowiedź na petycje w interesie publicznym

Radca prawny Konrad Cezary Łakomy zrealizowany zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenie
petycji
Petycja w interesie publicznym Koalicja Polska wolna od 5G w trakcie realizaji zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenie
petycji
Odpowiedź na petycje w interesie publicznym Koalicja Polska wolna od 5G zrealizowany zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenie
petycji
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Rybczewice w 2019 r. zrealizowany zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenie
petycji
Petycja w interesie publicznym Piotr Sterkowski w trakcie realizacji zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenie
petycji
Petycja w sprawie sprzeciwu wobec planów remontu drogi gminnej biegnącej od drogi wojewódzkiej przez most odchodzącej w lewo w kierunku leśniczówki. Miszkańcy miejscowości Stryjno Pierwsze w trakcie realizacji zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenie
petycji
Petycja mieszkańców miejscowości Stryjno Pierwsze zrealizowany zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenie
petycji
PETYCJA skierowana do Samorządu Gminy w trakcie realizacj zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenie
petycji
PETYCJA skierowana do Samorządu Gminy wycofanie petycji
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Rybczewice zrealizowany zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenie
petycji
PETYCJA
dot. sprzeciwu wobec planów remontu drogi gminnej biegnącej od drogi wojewódzkiej przez most odchodzącej w lewo w kierunku leśniczówki
Mieszkańcy Miejscowości Stryjno Pierwsze w trakcie realizacj zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenie
petycji
Odpowiedź na petycję dot. sprzeciwu wobec planów remontu drogi gminnej biegnącej od drogi wojewódzkiej przez most odchodzącej w lewo w kierunku leśniczówki Mieszkańcy Miejscowości Stryjno Pierwsze zrealizowany zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenie petycji
Petycja w sprawie naprawy uchwały antysmogowej Cech Zdunów Polskich w trakcie realizacj zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenie
petycji
Odpowiedź na petycję w sprawie naprawy uchwały antysmogowej Cech Zdunów Polskich zrealizowany zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenie
petycji
Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Patryk Janusz Król w trakcie realizacji zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenie
petycji
Odpowiedź na petycję w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Patryk Janusz Król zrealizowany zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenie
petycji

Metryka strony:

Osoba publikująca: Marcin Kucharski
Data publikacji: 16.11.2022
Autor dokumentu: Marcin Kucharski
Dokument z dnia: 26.06.2019
Dokument oglądany razy: 1 788

Biuletyn wspomagany: Systemem Zarządzania Treści SmodBIP
Projekt i wykonanie: Robert Słowikowski