Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Petycje złożone do Wójta Gminy Rybczewice

Przedmiot petycji Skan petycji Imię i nazwisko podmiotu wnoszącego petycję w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ustawy o petycjach: Przebieg postępowania Termin udzielenia odpowiedzi
Petycja w sprawie opublikowania na stronie BIP prowadzonej w jednostce Urzędu wykazu wniosków o udzielenie informacji publicznej zawierająca pełna treść wniosków oraz pełną treść odpowiedzi na te wnioski. Konrad Cezary  Łakomy w trakcie realizacji zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenie petycji
Odpowiedź na petycję w sprawie opublikowania na stronie BIP prowadzonej w jednostce Urzędu wykazu wniosków o udzielenie informacji publicznej zawierająca pełna treść wniosków oraz pełną treść odpowiedzi na te wnioski. Konrad Cezary Łakomy zrealizowany zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenie petycji
Petycja w sprawie wyrażenia opinii na temat uchwały przyjętej 26 marca 2019 przez powiat świdnicki, która pośrednio wpływa także na życie wspólnoty gminnej - uchwałę przeciwko
"ideologii LGBT"
w trakcie realizacji zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenie petycji
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Rybczewice w 2019 r. zrealizowany w trakcie realizacji zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenie petycji
Odpowiedź na petycję w sprawie wyrażenia opinii na temat uchwały przyjętej 26 marca 2019 przez powiat świdnicki, która pośrednio wpływa także na życie wspólnoty gminnej - uchwałę przeciwko
"ideologii LGBT"
zrealizowany w trakcie realizacji zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenie petycji
Petycja w sprawie sprzeciwu wobec planów remontu drogi gminnej biegnącej od drogi wojewódzkiej przez most odchodzącej w lewo w kierunku leśniczówki. Mieszkańcy miejscowości Stryjno Pierwsze w trakcie realizacji w trakcie realizacji zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenie petycji
PETYCJA skierowana do Samorządu Gminy. w trakcie realizacji w trakcie realizacji zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenie petycji
PETYCJA skierowana do Samorządu Gminy wycofanie petycji
Petycja w sprawie sprzeciwu wobec planów remontu drogi gminnej biegnącej od drogi wojewódzkiej przez most odchodzącej w lewo w kierunku leśniczówki. Mieszkańcy miejscowości Stryjno Pierwsze zrealizowany w trakcie realizacji zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenie petycji
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Rybczewice w 2020 r. zrealizowany w trakcie realizacji zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenie petycji
Petycja w sprawie utworzenia Gminnych Rad Koordynacyjnych w trakcjie realizacji w trakcie realizacji zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenie petycji
Petycja w sprawie wytyczenia i utwardzenia drogi gruntowej Mieszkańcy oraz właściciele drogi gruntowej w trakcie realizacji w trakcie realizacji zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenie petycji
Odpowiedź na petycję w sprawie wytyczenia i utwardzenia drogi gruntowej Mieszkańcy oraz właściciele drogi gruntowej zrealizowany zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenie petycji
Petycja w sprawie naprawy uchwały smogowej Cech Zdunów Polskich w trakcie realizacji w trakcie realizacji zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenie petycji

Metryka strony:

Osoba publikująca: Marcin Kucharski
Data publikacji: 24.03.2022
Autor dokumentu: Marcin Kucharski
Dokument z dnia: 26.06.2019
Dokument oglądany razy: 1 869

Biuletyn wspomagany: Systemem Zarządzania Treści SmodBIP
Projekt i wykonanie: Robert Słowikowski