Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Dokumenty do pobrania

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Działalność gospodarcza, koncesje
EDG-1 - Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
74,3 KB
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2017 roku
33 KB

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Podatki i opłaty
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolne
510 KB
Wniosek o zastosowanie ulgi w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntów 80 KB
Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN-1
193 KB
ZDN-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI -  DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU 103 KB
ZDN-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA 102 KB
Dane o nieruchomości - ZN-1A
35 KB
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości - ZN-1B
43 KB
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - IN-1
3470 KB
Deklaracja na podatek rolny - DR-1
70 KB
ZDR-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU 121 KB
ZDR-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA 120 KB
Informacja w sprawie podatku rolnego - IR-1
2895 KB
Dane o nieruchomościach rolnych - ZR-1/A
35 KB
Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym - ZR-1/B
43 KB
Deklaracja na podatek leśny - DL-1
118 KB
ZDL-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU 96 KB
ZDL-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA 97 KB
Informacja w sprawie podatku leśnego - IL-1
2340 KB
Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym - ZL-1/B
37 KB
Dane o nieruchomościach leśnych - ZL-1/A
34 KB
Deklaracja na podatek od środków transportowych - DT-1
150 KB
Podanie o odroczenie terminu płatności podatku
31 KB
Podanie o rozłożenie zaległości w podatku
32 KB
Podanie o umorzeniu całego podatku
32 KB

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Dowody osobiste
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
80 KB

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Urząd Stanu Cywilnego
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
35 KB
Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie UKR / Заява про присвоєння номера PESEL у зв’язку з конфліктом в Україні 519 KB
RODO - Інформаційна клаузула щодо обробки персональних даних громадян України у зв’язку з присвоєнням номера PESEL та веденням міністром з питань інформатизації реєстру громадян України 21 KB
Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie RUS / Заявление о присвоении номера PESEL в связи с конфликтом в Украине 551 KB

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Sprawy meldunkowe
Zgłoszenie pobytu stałego
186 KB
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
43 KB
Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
110 KB
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
48 KB

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Ochrona środowiska
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 30 KB
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw 428 KB

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Budownictwo
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
39 KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek
26 KB
Wniosek o warunki techniczne i przyłączenie do sieci wodociągowej
24 KB
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 153 KB
Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy
Wniosek o przeniesienie ustalenia warunków zabudowy
Wniosek o zawarcie umowy na wodę 64 KB

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Świadczenia
Wzór wniosku o dodatek osłonowy 243 KB
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw 428 KB

Metryka strony:

Osoba publikująca: Marcin Kucharski
Data publikacji: 15.03.2022
Autor dokumentu: Marcin Kucharski
Dokument z dnia: 02.01.2015
Dokument oglądany razy: 5 761

Biuletyn wspomagany: Systemem Zarządzania Treści SmodBIP
Projekt i wykonanie: Robert Słowikowski