Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Dane teleadresowe

Wykaz telefonów Urzędu Gminy Rybczewice

Główny numer telefonu: (81) 58 44 460

Pokój Nazwa Pracownik Telefon e-mail
1 Wójt Gminy Elżbieta Masicz 58 44 463 e.masicz@rybczewice.pl
2 Sekretarz Renata Trała 58 44 462 sekretarz@rybczewice.pl
3

Sekretariat,
Obsługa organów gminnych,
Działalność gospodarcza

Elżbieta Cur 58 44 461 elzbieta.cur@rybczewice.pl
4 Skarbnik Józef Smarzak 58 44 468 skarbnik@rybczewice.pl
5 Inwestycje
i drogownictwo 
Tomasz Machul 58 44 465 t.machul@rybczewice.pl
5 Budownictwo,
Gospodarka przestrzenna
Grzegorz Zalewski
58 44 467 g.zalewski@rybczewice.pl
5 Fundusze Strukturalne Anna Matuła 58 44 465 a.matula@rybczewice.pl
6 Promocja
Monika Król 58 44 467 promocja@rybczewice.pl
6

Informatyka,
Zamówienia publiczne

Marcin Kucharski 58 44 467 m.kucharski@rybczewice.pl
6

Ochrona przyrody,
Bezpieczeństwo

Stanisław Rybak 58 44 470 s.rybak@rybczewice.pl
7 Podatki Anna Suszek
Lilla Wójcik
58 44 464 a.suszek@rybczewice.pl
l.wojcik@rybczewice.pl
7 Rolnictwo
i Gospodarka Gruntami
Miłosz Dutkowski 58 44 472 m.dutkowski@rybczewice.pl
8 Świadczenia wychowawcze,
Dobry start, Fundusz alimentacyjny
Karolina Foc 58 44 477 k.foc@rybczewice.pl
9 Księgowość

Kasa
Urszula Pecyna
Marta Góźdź
Małgorzata Mazur
58 44 469

58 44 476
u.pecyna@rybczewice.pl
m.gozdz@rybczewice.pl
m.mazur@rybczewice.pl
10 Ewidencja ludności Jadwiga świerad 58 44 471 e.smarzak@rybczewice.pl
12 Urząd Stanu Cywilnego Jadwiga Świerad
58 44 471 j.swierad@rybczewice.pl
14 Biblioteka Ewelina Rogalińska 58 44 473 gbpryb@wp.pl

Metryka strony:

Osoba publikująca: Marcin Kucharski
Data publikacji: 02.03.2021
Autor dokumentu: Marcin Kucharski
Dokument z dnia: 02.01.2015
Dokument oglądany razy: 2 909

Biuletyn wspomagany: Systemem Zarządzania Treści SmodBIP
Projekt i wykonanie: Robert Słowikowski