Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Informacje o BIP

Gmina Rybczewice jest wspólnotą samorządową, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Gmina zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców oraz wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią z mocy prawa wspólnotę samorządową. Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy.

Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta Gminy Rybczewice, przy pomocy któego wykonuje swoje zadania. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy określa Regulamin Organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.

Kierownikiem Urzędu jest Wójt, który może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu sekretarzowi gminy. Kierownik urzędu jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, wykonuje w tym zakresie uprawnienia z kodeksu pracy oraz przepisów szczegółowych dotyczących danej grupy pracowników.

Metryka strony:

Osoba publikująca: Marcin Kucharski
Data publikacji: 03.01.2015
Autor dokumentu: Marcin Kucharski
Dokument z dnia: 03.01.2015
Dokument oglądany razy: 3 767

Biuletyn wspomagany: Systemem Zarządzania Treści SmodBIP
Projekt i wykonanie: Robert Słowikowski