Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.03.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja Radnych

Rada Gminy

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Jej kadencja trwa 5 lat. Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, w jej obecny skład wchodzi 15 radnych, którzy wybierani są w wyborach bezpośrednich przez uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy. Rada Gminy obraduje na sesjach rady zwoływanych przez jej przewodniczącego. Obsługę administracyjną Rady, Radnych i komisji rady oraz sesji zapewnia Wójt Gminy.


W obecnej kadencji 2018-2023 Rada Gminy działa w następującym składzie:

Przewodnicząca: FIGURA-WRONA Magdalena

Przyjęcia interesantów:
Urząd Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice, sala konferencyjna
Środa - od 8.00 do 10.00

W związku  panującym w kraju stanem epidemicznym i związanymi z tymi obostrzeniami sanitarnymi będzie pełniony w formie:

Wiceprzewodniczący: ZAJĄC Piotr Józef, FLOR Marcin

Radni:

 • WRONA Monika
 • WIĄCEK Sławomir Jan
 • BOCHYŃSKI Paweł Andrzej
 • JARYMEK Aleksandra
 • SUSZEK Małgorzata Stanisława
 • WRONA Monika Katarzyna
 • WAWRZYCKI Mateusz Piotr
 • MAŃKA Dominik Józef
 • SZYMANIAK Józef Grzegorz
 • SUSZEK Anna
 • WĄSIK Witold Henryk
 • WAC Marek Bogusław

Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. W formie uchwały, Rada może także wyrażać opinie i zajmować stanowiska we wszystkich sprawach istotnych dla gminy.

Rada obraduje na sesjach przeważnie raz w miesiącu. Sesje zwyczajne odbywają się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rybczewice.

Metryka strony:

Osoba publikująca: Marcin Kucharski
Data publikacji: 27.03.2023
Autor dokumentu: Marcin Kucharski
Dokument z dnia: 17.12.2014
Dokument oglądany razy: 13 194

Biuletyn wspomagany: Systemem Zarządzania Treści SmodBIP
Projekt i wykonanie: Robert Słowikowski