Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.04.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Radni Gminy Rybczewice kadencji 2018 - 2023

Rada Gminy

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Jej kadencja trwa 4 lata. Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym, w jej obecny skład wchodzi 15 radnych, którzy wybierani są w wyborach bezpośrednich przez uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy. Rada Gminy obraduje na sesjach rady zwoływanych przez jej przewodniczącego. Obsługę administracyjną Rady, Radnych i komisji rady oraz sesji zapewnia Wójt Gminy.


W obecnej kadencji 2014-2018 Rada Gminy działa w następującym składzie:

Przewodniczący: MIŚCIUR Lech Stanisław

Przyjęcia interesantów:
Urząd Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119,21-065 Rybczewice, sala konferencyjna
Wtorek - od 9.00 do 11.00

 Wiceprzewodniczący: SOBIESIAK Tomasz Tadeusz

Radni:

 • RYBAK Henryk Kazimierz
 • PASIERBIK Elżbieta
 • KWIATOSZ Henryk Stanisław
 • BOCHYŃSKI Paweł Andrzej
 • SKRZYPCZAK Mariusz Mieczysław
 • SUSZEK Małgorzata Stanisława
 • KUTRZEPA Lech Mieczysław
 • WAWRZYCKI Mateusz Piotr
 • ZAJĄC Mirosław Janusz
 • POŁEĆ Grzegorz Andrzej
 • MOŁDOCH Marek
 • WAC Marek Bolesław
 • SZYMCZUK Konrad

Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. W formie uchwały, Rada może także wyrażać opinie i zajmować stanowiska we wszystkich sprawach istotnych dla gminy.

Rada obraduje na sesjach przeważnie raz w miesiącu. Sesje zwyczajne odbywają się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rybczewice.

Metryka strony:

Osoba publikująca: Marcin Kucharski
Data publikacji: 15.04.2015
Autor dokumentu: Marcin Kucharski
Dokument z dnia: 17.12.2014
Dokument oglądany razy: 6 631

Biuletyn wspomagany: Systemem Zarządzania Treści SmodBIP
Projekt i wykonanie: Robert Słowikowski