Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP
To jest wersja archiwalna z dnia 02.02.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Publikacja uchwał z V sesji Rady Gminy Rybczewice, która odbyła się 17.03.2015 r.

Uchwały

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2014 roku - nowej kadencji
UCHWAŁA NR IV/25/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 412 KB
UCHWAŁA NR IV/24/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rybczewice na rok 2015 590 KB
UCHWAŁA NR III/23/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uznania za uzasadnioną skargę na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcacych, Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej. 206 KB
UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/190/2010 Rady Gminy Rybczewice z dnia 9 września 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy. 100 KB
UCHWAŁA NR III/21/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Rybczewice na rok 2015. 196 KB
UCHWAŁA NR III/20/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 402 KB
UCHWAŁA NR III/19/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 342 KB
UCHWAŁA NR II/18/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Rybczewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r. 194 KB

UCHWAŁA NR II/17/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych.

91 KB

UCHWAŁA NR II/16/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.

219 KB

UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rybczewice na rok 2015.

92 KB

UCHWAŁA NR II/14/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2015 r.

89 KB

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 r.

90 KB

UCHWAŁA NR II/12/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rybczewice.

90 KB

UCHWAŁA NR I/11/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie budowy pomnika Pamięci Powstańców Styczniowych.

442 KB

UCHWAŁA NR I/10/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rybczewice.

88 KB

UCHWAŁA NR I/9/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

90 KB

UCHWAŁA NR I/8/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych.

86 KB

UCHWAŁA NR I/7/2014RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie określenia składu osobowego Komisji ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska.

92 KB

UCHWAŁA NR I/6/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie określenia składu osobowego Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.

92 KB

UCHWAŁA NR I/5/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie określenia składu osobowego Komisji ds. Budżetu Inwestycji i Mienia Komunalnego.

91 KB

UCHWAŁA NR I/4/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie określenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

90 KB

UCHWAŁA NR I/3/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/190/2010 Rady Gminy Rybczewice z dnia 9 września 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.

99 KB

UCHWAŁA NR I/2/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rybczewice.

86 KB

UCHWAŁA NR I/1/2014 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rybczewice.

87 KB

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2014 roku - poprzedniej kadencji
Uchwały z roku 2014
 7.09 MB

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2013 roku
Uchwały z roku 2013  7.98 MB

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2012 roku
Uchwały z roku 2012  11.2 MB

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2011 roku
Uchwały z roku 2011  16.3 MB

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2010 roku
Uchwały z roku 2010  4.44 MB

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2009 roku
Uchwały z roku 2009  6.36 MB

  Nazwa pliku Rozmiar
Kategoria: Uchwały z 2008 roku
Uchwały z roku 2008  6.30 MB

Metryka strony:

Osoba publikująca: Robert Słowikowski
Data publikacji: 02.02.2015
Autor dokumentu: Robert Słowikowski
Dokument z dnia: 02.01.2015
Dokument oglądany razy: 12 266

Biuletyn wspomagany: Systemem Zarządzania Treści SmodBIP
Projekt i wykonanie: Robert Słowikowski